Zoek hier uw zelfstandig verpleegkundige

3053 Haasrode

Ontstaan

De Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Leuven is een VZW die opgericht werd op 4 mei 2006.

Wie zijn wij?

In de thuiszorg zijn twee groepen verpleegkundigen actief:

  • De georganiseerde diensten.
  • De zelfstandige verpleegkundigen.

Alhoewel de zelfstandige verpleegkundigen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld, worden veel verpleegkundige zorgen aan huis door hen verricht.
In alle gemeenten van het arrondissement Leuven zijn zelfstandige verpleegkundigen actief.

In het zorgconcept van de zelfstandige verpleegkundigen staat de patiënt steeds centraal.
Er zal steeds een 'zorg op maat' opgesteld worden, afhankelijk van de medische vereisten en de noden van de patiënt.
Luisterbereidheid en menselijke warmte zijn geen loze woorden. Door zijn/haar zelfstandig statuut is de zelfstandige verpleegkundige niet gebonden aan bepaalde werkuren.
Dat heeft voor de patiënt alleen maar voordelen!

Zelfstandige verpleegkundigen waarborgen de continuïteit van de zorg, 7 dagen op 7, inclusief zon- en feestdagen. Er is steeds een wachtdienstnummer bereikbaar dat geldig is voor het ganse arrondissement Leuven (016/40.90.90) waar men steeds terecht kan voor aanvragen tot verzorging.

Door de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg is ook de gespecialiseerde zorg toegenomen.
Spoelen van poortkatheters (Port-a-Cath, Hickmann), toedienen van parenterale- of sondevoeding, chemotherapie thuis, intraveneuse en subcutane perfusies en pijnbestrijding zijn enkele voorbeelden.
Binnen de Kring hebben enkele verpleegkundigen zich gespecialiseerd in bepaalde deeldisciplines.
Zo zijn er referentieverpleegkundigen in wondzorg en diabetes.

Zelfstandige verpleegkundigen zijn volledig onafhankelijk.
Zij worden aanvaard door alle ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen.
Iedereen kan dus een beroep doen op een zelfstandige verpleegkundige ongeacht bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

De jongste jaren is een duidelijke toename merkbaar van het aantal zwaar zorgbehoevende patiënten in de thuiszorg.
Patiënten worden sneller ontslagen uit het ziekenhuis en chronisch zieken blijven ook langer in hun vertrouwde thuismilieu. Samenwerking met andere zorgverstrekkers is dan noodzakelijk.
De zelfstandige verpleegkundigen werken steeds samen met andere zorgverstrekkers in het belang van de patiënt. Vb.: Gezins- en bejaardenhulp, kinesisten...
Door deze samenwerking weet de patiënt zich omringd door een team van professionele zorgverstrekkers en mantelzorgers.

Het dienstenpakket in de thuisverpleging is zeer verscheiden. Het omvat de eenvoudige verpleegkundige verzorgingen, zoals inspuitingen, wondzorg, blaasspoelingen, toiletten, enz., maar ook de totaalzorg voor zwaar zorgbehoevende of palliatieve patiënten.
Door hun inzet en flexibiliteit zijn zelfstandige verpleegkundigen zeer goed geplaatst om deze totaalzorg in de praktijk waar te maken.

Alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de Kring zijn geconventioneerd. Dwz dat ze zich houden aan de officiële RIZIV-tarieven.
Soms hoor je wel eens zeggen dat zelfstandige verpleegkundigen duurder zijn dan de georganiseerde diensten. Niets is minder waar! Het maakt financieel geen enkel verschil door wie je verzorgd wordt.
Bovendien werken alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de Kring met het derdebetalerssysteem. Dit wil zeggen dat de verpleegkundige rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds zodat de patiënt niets hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat de patiënt volledig in regel is met zijn ziekenfonds.
In geen geval worden lidgelden of extra vergoedingen gevraagd voor prestaties die door het RIZIV terugbetaald worden.
Soms worden er diensten verleend die niet vermeld worden in de nomenclatuur. Voorbeeld hiervan is een patiënt 's avonds in bed leggen als hij/zij niet voldoet aan de criteria.
Er wordt dan met de verpleegkundige een bedrag afgesproken dat rechtstreeks afgerekend wordt.
Indien de patiënt een beroep kan doen op zijn hospitalisatieverzekering kan de verpleegkundige het remgeld afrekenen met de patiënt. De patiënt dient dan deze honorariumnota (samen met andere onkosten) in bij de hospitalisatieverzekering.

  • De Kring wil werken aan een positieve samenwerking tussen de leden onderling.
  • De Kring vertegenwoordigt de zelfstandige verpleegkundigen in een aantal organisaties, zoals PANAL, de begeleidingscommissies..
  • Wil u als verpleegkundige lid worden van de Kring? Het lidgeld voor 2020 bedraagt 50 euro. U stort op rekening BE94 7340 1780 0014 met vermelding van uw naam.

Adres

Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Leuven VZW
Waversebaan 146
3001 Heverlee

Telefoon

0495 / 30 62 30

Hebt u een vraag? Neem contact op via onderstaand formulier.